חוקי התעבורה- חוקי תנועה במדינת ישראל

חוקי התעבורה, ביניהם חוקי התנועה ותקנות התעבורה, נקבעים על ידי משרד התחבורה במדינת ישראל